X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 26 تیر 1397 @ 01:23

دیشب درست گفتی، من مردم فقط بروز نمیدم:(

امشب کرم خودازاریم وول میخورد رفتم با کلید سنجش درصد گرفتم، درصدام ریزش کرد،

ناراحتم:(

ای هوار...

ب این فکر میکنم ک رتبه م رفت بالای ١٥٠٠:(

کاش از سهمیه م استفاده میکردم و میگفتم گوربابای بقیه!

کی ب فکر من بوده ک من ب فکر بقیه باشم؟ 

کاش وجدانم گل نمیکرد و مث ی اشغال پامو میذاشتم رو خرخره بقیه و بالا میرفتم:(

من خسته شدم:(

دیگه تحمل ندارم!!!